Med anledning av Coronaviruset

Vi följer utvecklingen noga och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Säkerheten och tryggheten för våra gäster och medarbetare är alltid vår högsta prioritet. God hygien och renlighet är naturligtvis ledord och vi fokuserar nu ytterligare mer på handhygien baserat på rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Vår personal blir löpande uppdaterad med instruktioner kring hantering om det finns anledning till att tro att en gäst eller medarbetare visar tecken på symtom. Vi avråder också i nuläget all vår personal från onödigt resande.
Vi vädjar till de gäster som själva rest i riskområden, eller haft kontakt med sådana resenärer, att inte besöka oss inom 14 dagar efter hemkomst.  Med omtanke om våra anställda och i det fall Du som gäst finner anledning att misstänka att Du kan vara drabbad vädjar vi också till Dig att informera receptionen då vi i sådant fall kommer att hantera städning av ditt rum enligt särskilda rutiner (gäller såklart också vid misstanke om vinterkräksjuka).
”För en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som covid-19 finns ytterligare krav på den enskilde. Den som vet att hen bär på covid-19 är skyldig att informera andra människor om smittan. Detta gäller för de människor som hen kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma”.
Vi har sedan tidigare tagit fram rutiner för vinterkräksjuka (norovirus). Samma rutiner används även för coronaviruset.
– Om någon blir sjuk ska detta omedelbart meddelas receptionen och mig personligen. Det finns en tydlig plan för sanering och hindrande av smittspridning.
Vi har städrutiner för både hotellrum och allmänna ytor på hotellet. Vi tar läget på fullaste allvar och gör allt för att inte någon som jobbar på eller besöker vårt fina slott skall råka ut för smitta.
Vi har också ytterligare skärpt upp städningen, vilket är ett sätt att rusta sig för eventuell spridning av coronaviruset. Vi utför en desinfektion på hotellrummet mellan ut & incheckning. Handtag, toaknappar och strömbrytare mm. Vi har också schemalagt en tätare rengöring på allmänna toaletter och allmänna ytor.
Vi känner oss trygga med våra rutiner.
Vi uppmanar också våra gäster att ta sitt personliga ansvar genom att inte besöka oss om de varit i ett riskområde eller har symtom. Sunt förnuft och god hygien är det absolut viktigaste i denna ansträngda situation. 

Thorskogs slott
Lasse Nilsson VD