Thorskogs historia

Historien om Thorskog började egentligen redan år 1249 då den norske kungen Haakon Haakonsson den äldre och Birger Jarl satt på Torskebacke (det norska namnet på Thorskog) och slöt ”den eviga freden” mellan Norge och Sverige. Det blev aldrig någon evig fred och det dröjde ända till 1658 innan Bohuslän och därmed också Thorskog kom att tillhöra Sverige.

1711 startar Niclas Sahlgren en smedja på platsen. Ett perfekt läge med vattenkraft, hamn och handelsplatsen Lödöse mitt över älven.

År 1730 kom Olof Wenngren till Thorskog, utvecklade smedjan till ett bruk, byggde en herrgård där slottet står idag (se tavla i receptionen) samt byggde dammarna och anlade parken. Han fick patrons privilegier, blev adlad och testamenterade sedermera sin patronsrätt och sitt vapen på bruket. En av de äldsta kvarlämningarna från den gamla tiden är vår Jägarsal som vi gärna visar och som på den tiden var en jordkällare.

Thorskogs Slott byggdes 1892 av varvspatron Petter Larsson. Petter startade 1865 ett varv på Thorskogs-sidan av Göta Älv. Varvet var mycket lönsamt och gjorde honom till en förmögen man. Petter elektrifierade verksamheten runt 1885 – fyra år innan det fanns gatlyktor i Stockholm. Elkraftverket fungerar än idag och bidrar med över 50% av verksamhetens totala strömbehov. Petter drog även 22 km kopparkabel till sin revisor som han hade i Kungälv, man visste alltid vem som ringde och det var aldrig upptaget….

Petter Larson avled 1912 som en mycket förmögen man. Hans son, Eskil Larsson, ärvde då sin fars livsverk. Eskil dog 1926, drygt 50 år gammal. Varvsverksamheten går i konkurs. Efter Eskils bortgång såldes slottet av hans änka Esther.

Slottet har därefter varit i olika privatpersoners ägo och huvudsakligen använts som privat bostad. Under 70- talet genomförs en upprustning och totalrenovering av Tage och Mirjam Sköld som köpte slottet som sommarstuga. Även konst och möbler från den gamla konkursen köptes tillbaka. Målbilden var att återskapa Petter Larssons familjehem.

Mirjam var konstnärinna och återställde själv all stuckatur och alla takmålningar i hela slottet. De var stolta över resultatet och hade en önskan till de nya ägarna – att visa upp detta ”hem” för allmänheten.

Thorskogs Slott köptes 1986 av Lena och Tommy Jonsson som förvandlade det slumrande törnrosaslottet till hotell- och konferensverksamhet.

Under 90-talet utvecklas verksamheten med boende och konferenslokaler i slottsparken och 1998 byggs den stora festvåningen Orangeriet.

I januari 2015 förvärvas mark, byggnader och verksamheten av Anna Karin och Niclas Hammarstrand samt Lasse Nilsson. De nuvarande ägarna har fortsatt att utveckla och förädla denna rofyllda oas för stressade affärsmän och livsnjutare med smak för det goda. Bl.a. genom att totalrenovera slottsbyggnaden, renovera rum, bygga ny bar, nytt kök och en scen till Orangeriet. Projektet är fortgående…

Thorskogs Slott har under årens lopp haft ett flertal prominenta gäster. George H.W & Barbara Bush, Michail Gorbatjov, John Major, Benazir Bhutto och F.W de Klerk.

Slottet har även varit inspelningsplats för TV produktioner såsom Stjärnorna på Slottet och Fallet. Även flera långfilmer
har spelats in på Thorskog. Miffo, Åsa-Nisse samt En del av mitt hjärta som för övrigt premiärvisas i november 2019.

Varmt välkomna till en del av vår historia och ett värdskap i världsklass!

Thorskogs Slott
Lasse Nilsson, VD